Køb en el-bil
- og spar både Is & Kroner

 


- en særlig mulighed i Skandinavien for at skåne miljøet !


Bor du i Skandinavien, så vil dit elforbrug om natten komme fra vedvarende energi. Danmark, Sverige, Norge og store dele af det øvrige Europa har et kæmpe overskud af el fra vindkraft og vandkraft som vi ikke kan komme af med.
 

Dette natlige overskud af el, kunne være brugt til at lade biler op - så de kunne kører om dagen uden at skulle bruge benzin og diesel.

 

I dag sidder mange af os hver dag vores biler på motorvejen - og brænder olie af uden at behøve det!

 

Mange diskussioner i offentligheden ender op i noget akademiske, tekniske og politiske facetter der i det store sammenhæng er fuldstændig ligegyldige. Og så gør man intet fordi man enten er rød, blå, eller måske bare imod.

 

Derfor vil der til denne betragtning både være meninger for og imod. Men prøver vi at holde os til substansen i det hele, så er nettoeffekten til at regne på - nemlig den udledning af varme ved afbrænding af benzin, som man helt banalt tilføre atmosfæren. 

 

Glem hvad det koster at fremstille benzinbiler, elbiler, motorer, batterier, vindmøller, raffinaderier, transport og distribution af olie/gas og el. Lad nørderne regne på dette, - for det er kun marginaler det bliver til pr. varmeenhed (kJ eller kcal) når man ser på forskellen imellem benzin og el.

 

Brænder vi benzin af i vores biler, bliver denne energitilførsel 100% brugt til at varme kloden op. Det gør man IKKE  i Skandinavien, hvis man lader sin el-bil op om natten.


 

 

Lad os se på to faktisk meget enkle regnestykker, som eksempler  : 

 

Forudsætninger (afrundede gennemsnitsværdier) er som følger :

Elbil : Tesla Model S

Benzinbil : BMW 320 / 520 og mange mellemklasse- og topklasse-biler

Årlig kørsel (blandet): 25.000 km

Benzin : 95 oktan blyfri

Benzinens øvre brændværdi (inkl. bidrag for vand): 47000 kJ/kg

Benzinens nedre brændværdi : 44000 kJ/kg

Benzin massefylde :  730 kg/m3 ved 10C

Benzinpris : 10 kr/liter netto forbruger

Benzinforbrug ved blandet kørsel : 10 km/liter

Elpris: 2 kr pr. KWh netto forbruger

Virkningsgrader ved blandet kørsel:

  -  Benzinmotor akseleffekt efter differentialer på hjulet: 20%

  -  Elmotor asynkron, omformer, distribution batterier på hjulene: 80%

Is smeltevarme : 334 kJ/kg

Is massefylde : 917 kg/m3

 

Beregning af nedsmeltning af indlandsis:

25000 km kørsel

2500 liter eller 1825 kg benzin forbrugt

85.775.000 kJ varme udledt

256.811 kg eller 280 m3 smeltet is

 

Beregning af driftsøkonomi:

Benzin : 1 kr for 0,073 kg; 0,073 x 44000 x 20% ~ 650 kJ på hjulene nyttiggjort for 1 kr.

El: 1 kr. for 0,5 kWh (1800 kJ) x 80% ~ 1400 kJ på hjulene nyttiggjort for 1 kr.

 

Resultat:

Benzinmotoren udleder varme nok årligt til at smelte 280 m3 is!

For 1 kr. får du nyttiggjorte teknisk arbejde på hjulene (give and take):

Benzin : 650 kJ

El : 1400 kJ

Elbilens omkostninger til energi (elpris) repræsenterer i ovenstående priser ca. 47 % af benzinbilen omkostninger (brændstofudgifter).

De 47% svarer nogenlunde til hvad danske Tesla ejere skriver om på deres blog ~ ca. 4,3 km på en kWh eller ca. 2,15 km for 1 kr. el, hvor man med benzin kun får 1 km for 1 kr.

 


 

Kommentarer til forudsætninger, beregningerne og resultat:


Undertegnede arbejder i det daglige som senioringeniør indenfor termodynamik, og ejer firmaerne i AB&CO gruppen
www.abco.dk. (termiske løsninger til industrien). I de daglige økonomiske og tekniske beslutninger, er det vigtigt for os at vi kommer frem til det væsentligste i et beslutningsgrundlag. Det har jeg forsøgt at komme frem til i ovennævnte. Jeg har set på blogs, hvad Tesla ejere oplever på godt og ondt, og jeg ved hvad jeg selv oplever som bilejer både af Tesla og f.eks. forskellige BMW-modeller igennem årene. Det er ikke pyntede tal den ene eller den anden vej, men tal som jeg har kunne finde og eftervise.

Tesla er bare langt længere fremme end andre udbydere, så ved at støtte deres koncept, bidrager vi til en bedre verden - hvor vi lader op med alternativ energi om natten - i stedet for at brænde kolossale mængde varme af på vejene.

Som det fremgår er der ikke taget højde for CO2 og NOx effekterne, samt partikeludledning. Det har naturligvis en stor indflydelse på regnestykket til fordel for el-biler. Men her bliver tingene politiske og mange har en holdning til hvor meget det influerer på miljøet (bare spørg i olieindustrien). Men det ved jeg ikke nok om, så det vil jeg ikke udtale mig om. Varmen kan man derimod regne på, og selvom nørder vil tillægge tingene højere eller lavere værdi, så ændrer det ikke billedet.


 

 

Hvorfor gør jeg dette ?

Jeg synes at vi alle - også erhvervsfolk - skal råbe politikerne op og få udviklet Danmark fra benzin og dieselbiler - og over til el-biler. Lige nu går politikerne i Danmark den helt forkerte vej - en vej som ellers på et tidspunkt så ud til være rigtig. Vi har jo udstyret i dag (vindmøllerne og fx. et nyt stort kabel til Norges vandkraft). Men vi har ikke energipolitikken der muliggør disse tiltag. Vi skal have lavet vores energipolitik om, så vi bruger alt vores vindproduceret energi om natten og dermed gøre både noget seriøs og ambitiøst for at minimere udledning fra forbrænding af fossile brændstoffer fx. gennem varmegenvinding (www.varmegenvinding.com). Vores børn og børnebørn bør overtage en verden som vi har passet ordentligt på - vi har som bekendt kun lånt en verden som de en engang skal overtage. Som det går nu, vil vi stadig være meget afhængig af olie og gas og de politiske magthavere i de lande som leverer olie og gas.


Lad os sammen gøre noget konkret, bruge vindmølleenergi mere herunder til bildrift - udvikle det, vise at vi som Danskere virkeligt vil gøre noget for miljøet (og ikke blot ligge rimelig i landestatistikkerne) - og så igen blive dem der går foran i hele verden i denne mission.


Denne side vil jeg opdatere og fortælle om hvordan det går.

 

 

3/1-2016

 

Arvid Blom
Senioringeniør
Virksomhedsejer