Økonomisk Grøn Energi ?
 

Det er faktisk helt klare økonomiske fordele ved procesopvamning der er designet målrettet mod fremtidens krav til løsninger og hvor der er fokus på:
 

 

Høj Virkningsgrad

Lang Levetid

Lav Emission


Høj Virkningsgrad betyder lavt forbrug af olie og/eller gas, og dermed lav CO2 udledning. På meget udstyr indenfor procesopvarmning er virkningsgraderne generelt høje. Men de kan oftest leveres med endnu højere værdier, ved at forlange en højere grad af kundetilpassede løsninger med speciel fokus på varmegenvinding.

Lang Levetidudstyr til procesopvarmning betyder lavere forbrug af materialer og dermed lavt energiforbrug til fremstilling af materialerne - den medgåede CO2 udledning kan deles ud på de flere år kedlerne og varmevekslerne er i brug før de skal erstattes med nye. Høj kvalitet på udstyr til procesopvarmning sikrer lave omkostninger både i driften og lavt værditab (omkostning pr. år) som følge af den lange levetid.

Lav Emission tilsikres igennem et gennemtænkt design. F.eks. bør forbrændingsrum på kedler være konstrueret således at man med de valgte standardbrændere, opnår en meget effektiv forbrænding - med lille udledning af såvel partikler som CO2 og NOx. 

Cleantech :  Ren Teknologi